De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Adviesaanvraag immaterieel erfgoed

Kort na de zomer is het UNESCO-verdrag over de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed voor Nederland in werking getreden. Doel van dit verdrag is het voortbestaan van deze dynamische vorm van erfgoed op lokaal en (inter)nationaal niveau veilig te stellen.

De regering kan bij de UNESCO voordrachten indienen voor verschillende lijsten en het register van het verdrag. Zo kan het immaterieel erfgoed van ons land ook internationaal zichtbaar worden. Minister Bussemaker heeft de raad onlangs gevraagd te adviseren over de keuze van een beperkt aantal algemene thema’s, als kader voor de selectie van immaterieel erfgoed dat kan worden voorgedragen. Zij wil het advies in maart 2014 ontvangen.

Lees hier de adviesaanvraag immaterieel erfgoed