De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Ministers willen gezamenlijk advies over lokale omroep

De afgelopen jaren heeft onder andere de Raad voor Cultuur aanbevelingen gedaan om de lokale en regionale journalistiek te stimuleren en te versterken. Toch blijft de druk hierop onverminderd groot. In het regeerakkoord is daarom afgesproken dat er voldoende, onafhankelijk journalistiek aanbod op lokaal en regionaal niveau moet komen.

Door verschillende ontwikkelingen en met het oog op het belang van lokale omroepen wil het kabinet zich beraden op de organisatie en financiering ervan. De ministers Ollongren (BZK) en Slob (Media) willen daarover een gezamenlijk advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur.

De commissie die het advies gaat voorbereiden, bestaat uit Piet Bakker, Joop Daalmeijer, Guido van Nispen (voorzitter), Martha Riemsma, Huri Sahin en Miranda de Vries. De commissie krijgt ondersteuning van Olaf Smit en Jaap Visser.

De ministers willen het advies in september 2019 ontvangen.

Lees hier de adviesaanvraag

‹ VorigeVolgende ›