De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Adviesprogramma 2012

In deze publicatie staat het jaar 2012 centraal, maar ook advisering die in 2011 aanvangt of tot in 2013 doorloopt, is opgenomen. 

Lees hier het adviesprogramma 2012