De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Bijeenkomst over advies cultuureducatie

In het Utrechts Centrum voor de Kunsten organiseerde Cultuurnetwerk Nederland, samen met onder meer de Raad voor Cultuur, onlangs een bijeenkomst over het advies Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren! Tijdens deze bijeenkomst kregen de bezoekers een toelichting op dit gezamenlijke advies van de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad en op de beleidsreactie van het ministerie van OCW. De Amsterdamse wethouder Carolien Gehrels hield een toespraak over de positie van cultuureducatie in haar stad.