De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Brief aan informateurs

Samen met de cultuurfondsen heeft de Raad voor Cultuur vorige maand een brief gestuurd naar de informateurs, de heren Wouter Bos en Henk Kamp. In deze brief schrijven zij dat kunstenaars en culturele instellingen op dit moment grote stappen maken om hun publieke draagvlak te vergroten en in de toekomst minder afhankelijk te zijn van de overheid. Om deze overgang goed te laten verlopen, doen de Raad voor Cultuur en de gezamenlijke cultuurfondsen daarvoor enkele voorstellen.

Lees hier de brief aan de informateurs