De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Brief aan Vaste Kamercommissie OCW

De Raad wil graag een aantal belangrijke elementen uit zijn advies toelichten ter voorbereiding op het gesprek met de Vaste Kamercommissie OCW op donderdag 9 juni 2011, mede naar aanleiding van de reacties op het advies.

Lees hier de brief aan de Vaste Kamercommissie OCW