De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Cultuurdebat in Groningen tijdens Eurosonic/Noorderslag

Cultuurdebat in Groningen tijdens Eurosonic/Noorderslag

De wereld ligt voor ons open, we brengen steeds meer tijd door op internet, we zijn individueler dan ooit en we worden ouder. Maar wat betekent dat; wat zijn de maatschappelijke opgaven? 

Tijdens de bijeenkomst Kunst connected Noord-Nederland, geïnspireerd op De Cultuurverkenning van de Raad voor Cultuur, onderzoeken we de verbindende kracht van kunst en cultuur in de samenleving. Hoe speelt de cultuursector hierop in en waar is versterking nodig? Welke verantwoordelijkheid hebben Rijk, provincie en gemeenten? Welke visie hebben - in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen - de verschillende politieke partijen hierop?

Wanneer: Zaterdag 17 januari 2015
Hoe laat: 12.30- 14.30 uur
Waar: De Oosterpoort (CBK-zaal), Trompsingel 27

Inleidingen en presentaties door o.a.:
Joop Daalmeijer, voorzitter Raad voor Cultuur
Max van den Berg, Commissaris van de Koning in Groningen

Debat met o.a.:
Joop Daalmeijer, voorzitter Raad voor Cultuur
Cultuurwoordvoerders uit de Tweede Kamer:
Arno Rutte (VVD), Jasper van Dijk (SP), Mona Keijzer (CDA)
Wethouders: Groningen: Paul de Rook en Leeuwarden: Sjoerd Feitsma

Aanmelden via info@kunsten92.nl

Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.

Kunst connected Noord-Nederland  wordt georganiseerd door de gemeente Groningen, Raad voor Cultuur en Kunsten ’92 in samenwerking met Eurosonic | Noorderslag en de Hanzehogeschool.