De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Debat over ‘De Cultuurverkenning’

Debat over ‘De Cultuurverkenning’

Op woensdag 24 september 2014 organiseren de Raad voor Cultuur en de gemeente Eindhoven een debat over De Cultuurverkenning: ontwikkelingen en trends in het culturele leven in Nederland.   

 

  • Is de overheid voorbereid op de snelle veranderingen in het culturele landschap?
  • Cultuur speelt zich steeds meer af in een stedelijke omgeving. Hoe gaat Eindhoven hiermee om ?

Op deze avond dagen Mary-Ann Schreurs (wethouder Cultuur) en Mathieu Weggeman (lid Raad voor Cultuur) drie columnisten en het publiek uit om in debat te gaan over de toekomst van kunst en cultuur. Jeroen Bartelse, algemeen secretaris van de Raad voor Cultuur, zal het debat leiden.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en vindt plaats bij Edhv, Fuutlaan 12b Eindhoven.

Programma:

  • 19.30-20.00 uur: inloop
  • 20.00-20.15 uur: opening en toelichting op De Cultuurverkenning  
  • 20.15-20.30 uur: introductie wethouder Mary-Ann Schreurs (wethouder Cultuur in Eindhoven) en Mathieu Weggeman (lid Raad voor Cultuur)     
  • 20.30 - 21.45 uur: debat onder leiding van Jeroen Bartelse (algemeen secretaris Raad voor Cultuur). Joost Heijthuijsen (directeur Incubate), Giel Pastoor (directeur Parktheater Eindhoven) en Ton Nelissen (commissaris Brainport) zullen elke ronde inleiden met een prikkelende column.
  • 21.45 – 22.30 uur: afsluiting en borrel

Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis. Meld u aan via cultuur@eindhoven.nl.