De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Discussiëren over doorstroming van dansmakers

Hoe zorgen we in de toekomst dat danstalent zich beter kan ontwikkelen en een goede plek vindt om te werken? Hoe kun je als onafhankelijke dansmaker een solide positie in het bestel krijgen? Naar aanleiding van ons sectoradvies ‘Alles beweegt’ organiseert de raad woensdag 20 maart a.s. een bijeenkomst over de stand van zaken in de Nederlandse dans. Het thema van de middag is de doorstroming van de onafhankelijke dansmaker.

We openen de middag met prikkelende stellingen over knelpunten in de danssector. Vervolgens gaan we daarover met elkaar in gesprek. De raad hoort graag waar u als professional in de sector tegenaan loopt, om daarna samen te bekijken hoe we via het cultuurbeleid hierin verbetering kunnen aanbrengen. De uitkomsten van het gesprek gebruiken we bij onze gedachtenvorming over het cultuurstelsel vanaf 2021. 

Bent u een dansmaker of een danser, werkt u bij een productiehuis, festival, podium, dansgezelschap of opleiding, maakt u beleid op het gebied van dans? Dan bent u van harte welkom om in een open, laagdrempelige sfeer te komen meepraten over wat de dansmaker van nu nodig heeft om zich te ontwikkelen. Van urban tot klassiek ballet: we horen graag uw stem.

Locatie:  De Nieuwe Oost, Rijnstraat 42 Arnhem
Datum:   woensdag 20 maart 2019
Tijdstip:  14.00 tot 16.00 uur (inloop 13.30 uur)

Aansluitend een korte voorstelling van danscollectief Neon, gevolgd door een borrel (tot 17.30 uur).
 
Als u bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn, dan kunt u tot vrijdag 15 maart a.s. een e-mail sturen naar
rsvp@cultuur.nl 

‹ VorigeVolgende ›