De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Nieuws

 • Commissie buigt zich over omgang met koloniaal erfgoed

  Minister van Engelshoven (OCW) wil een nationaal beleidskader ontwikkelen voor collecties met een koloniale context. Zij heeft de Raad voor Cultuur gevraagd een commissie in te stellen die hierover een advies gaat uitbrengen. Deze commissie, onder leiding van Lilian Gonçalves-Ho Kang You, zal een toekomstvisie schetsen op het koloniaal erfgoed in het algemeen, en de omgang met (verzoeken tot) teruggave ervan in het bijzonder.         

  Verder lezen ›

 • Gemaakt door Marius Lut Billytown Den Haag

  Raad voor cultuur bezoekt Den Haag en Leiden

  De Raad voor Cultuur legt tijdens een tweedaags werkbezoek haar oor te luisteren bij de culturele sectoren in Den Haag en Leiden. Onderdeel van dit werkbezoek was een gesprek met de wethouders cultuur, Robbert van Asten van Den Haag en Yvonne van Delft van Leiden. Bij dit gesprek sloot ook de nieuwe gedeputeerde van cultuur en erfgoed Willy de Zoete van de provincie Zuid-Holland aan.

  Verder lezen ›

 • Werkprogramma Raad voor Cultuur 2019-2020

  Op Prinsjesdag stuurt de minister van OCW het werkprogramma van de Raad voor Cultuur voor 2019-2020 naar de Tweede Kamer. Hierin staat welke adviezen de raad komend jaar verwacht uit te brengen. Het werkprogramma is tot stand gekomen in overleg met het ministerie van OCW, dat verantwoordelijk is voor het cultuur- en mediabeleid.

  Verder lezen ›

 • Voorzitter Raad voor Cultuur reikt eerste prijs Special Award 2019 uit

  Voorzitter Raad voor Cultuur reikt eerste prijs Special Award 2019 uit

  Op vrijdag 13 september reikte voorzitter Marijke van Hees van de Raad voor Cultuur de eerste prijs van de Special Award 2019 aan Thomas Verlaek uit Enschede. Dit is dé vierjaarlijkse landelijke beeldende kunstwedstrijd voor kunstenaars met een beperking, georganiseerd door Special Arts. Met de uitreiking onderstreept de raad dat het maken van kunst toegankelijk moet zijn voor iedereen. Dat is van groot belang voor inclusie van mensen met een beperking. Volgens de vakjury waren de ingezonden kunstwerken van uitzonderlijke kwaliteit, originaliteit en puurheid. 

  Verder lezen ›

 • Raad werkt aan ongevraagd advies toekomst omroepbestel

  De Raad voor Cultuur werkt deze zomer aan een ongevraagd advies aan minister Slob (Media). Hiermee reageert de raad op zijn brief over de toekomst van het  omroepbestel.

  Verder lezen ›

 • Reactie Raad voor Cultuur op uitgangspuntenbrief en conceptregeling

  Minister Van Engelshoven heeft op 11 juni haar Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024 gepubliceerd. Deze brief aan de Tweede Kamer ging vergezeld van een conceptversie van de subsidieregeling.

  Verder lezen ›

 • Breder cultuurbestel zet deur open voor meer genres en diverser publiek

  Het landelijke cultuurbestel moet meer rekening houden met het veelzijdige culturele leven in Nederland. Kunstenaars en creatieven staan te popelen om het aanbod te verrijken met nieuwe genres en kunstvormen voor een diverser publiek. Deze ontwikkelingen vragen om veel meer ruimte in het cultuurbeleid van het Rijk. Zo wordt het tijd dat de Culturele Basisinfrastructuur (BIS) wordt uitgebreid met bijvoorbeeld design, urban arts, e-cultuur, popmuziek of mode. Dat schrijft de Raad voor Cultuur in zijn advies ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’ over het cultuurbestel vanaf 2021.

  Verder lezen ›

 • Achteroverleunen geen optie voor erfgoedsector

  Achteroverleunen geen optie voor erfgoedsector

  Er gaat veel goed in de erfgoedsector in ons land, er is behoorlijk wat geld beschikbaar en het grootste deel van de monumenten staat er - onder meer dankzij de inzet van de eigenaren en wettelijke bescherming - goed bij. Tegelijkertijd constateert de Raad voor Cultuur in zijn sectoradvies ‘Met erfgoed meer ruimtelijke kwaliteit’ dat achteroverleunen geen optie is.

  Verder lezen ›

 • Drukbezochte bijeenkomst over toekomst van de musical

  Drukbezochte bijeenkomst over toekomst van de musical

  Gistermiddag organiseerde de raad een drukbezochte bijeenkomst over de toekomst van de musical in het Amsterdamse Allard Pierson Museum. Aanleiding was het sectoradvies ‘Later is al lang begonnen – het muziektheater van de toekomst’, waarin de raad onder meer concludeert dat er een experimenteerklimaat voor de musical ontbreekt. Dat belemmert de artistieke ontwikkeling en de doorstroming van jonge en onafhankelijke makers, schrijvers, componisten en uitvoerende artiesten in dit genre. De raad nodigde de sector uit om gezamenlijk oplossingen te bespreken.

  Verder lezen ›

 • Discussiëren over doorstroming van dansmakers

  Discussiëren over doorstroming van dansmakers

  Hoe zorgen we in de toekomst dat danstalent zich beter kan ontwikkelen en een goede plek vindt om te werken? Hoe kun je als onafhankelijke dansmaker een solide positie in het bestel krijgen? Naar aanleiding van ons sectoradvies ‘Alles beweegt’ organiseert de raad woensdag 20 maart a.s. een bijeenkomst over de stand van zaken in de Nederlandse dans. Het thema van de middag is de doorstroming van de onafhankelijke dansmaker.

  Verder lezen ›