De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Nieuws

 • Verkenning naar toekomst van cultuurbeleid

  Verkenning naar toekomst van cultuurbeleid

  Minister Bussemaker (OCW) heeft vandaag het startschot gegeven om de toekomst van het cultuurbeleid in Nederland te gaan verkennen. Het is tijd voor een nieuwe koers. In ‘Agenda Cultuur’ (2015) concludeerde de raad dat het cultuurbeleid sterk nationaal is georiënteerd en vooral is gericht op individuele instellingen en niet op de samenhang van culturele voorzieningen. Daarom stelde de raad voor om de keuzes van stedelijke regio’s meer leidend te laten worden in het cultuurbeleid. De minister volgt nu deze aanbeveling van de raad.

  Verder lezen ›

 • Terugblik ‘Raad in residence’

  De Raad voor Cultuur is er voor heel Nederland. We werken en adviseren vaak vanuit onze standplaats Den Haag, maar trekken ook regelmatig door stad en land. Daar leggen we ons oor te luisteren, voeren debatten en bezoeken culturele instellingen. Dat gaan we dit jaar ook weer doen.

  Verder lezen ›

 • BIS 2017 – 2020: raad geeft elf instellingen alsnog positief advies

  De raad heeft de aanvullende aanvragen van 15 instellingen voor een plek in de Basisinfrastructuur (BIS) beoordeeld. De minister verzocht de raad de plannen van deze instellingen te toetsen op de aanvullende voorwaarden die zij aan hen had gesteld. Het gaat om aanvragen van de volgende instellingen:

  Verder lezen ›

 • Marijke van Hees nieuwe voorzitter Raad voor Cultuur

  Marijke van Hees nieuwe voorzitter Raad voor Cultuur

  Marijke van Hees wordt de nieuwe voorzitter van de Raad voor Cultuur. De ministerraad heeft vandaag ingestemd met haar benoeming voor een periode van vier jaar. Van Hees neemt met ingang van 15 november a.s. de taken over van de huidige voorzitter van de raad, Joop Daalmeijer.

  Verder lezen ›

 • Vervolg op arbeidsmarktverkenning culturele sector

  De arbeidsmarktverkenning in de culturele sector die de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur begin dit jaar hebben uitgebracht, krijgt een vervolg. Federatie Cultuur en de Kunstenbond hebben beide raden verzocht te onderzoeken welke duurzame oplossingen kunnen bijdragen aan een aantal knelpunten in de sector.

  Verder lezen ›

 • Minister Bussemaker neemt BIS-advies raad over

  Op Prinsjesdag maakte minister Bussemaker (OCW) haar besluiten voor de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 (BIS) bekend; die kwamen overeen met de adviezen van de raad over de subsidieaanvragen van 122 culturele instellingen. De minister kondigde ook aan een bedrag van 10 miljoen euro extra in de cultuursector te investeren, dat is bedoeld om met name regionale spreiding, publieksbereik, talentontwikkeling en cultuureducatie te stimuleren. Hierdoor gaat er in de periode 2017-2020 ruim 389 miljoen euro naar 88 culturele instellingen en 6 fondsen in de BIS.

  Verder lezen ›

 • Positief advies voor Theater Utrecht en Framer Framed

  De Raad voor Cultuur adviseert minister Bussemaker (OCW) nog twee instellingen op te nemen in de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 (BIS). Volgens de raad komen Theater Utrecht en presentatie-instelling Framer Framed hiervoor in aanmerking.

  Verder lezen ›

 • Nieuwe ronde voor twee plekken in BIS 2017 - 2020

  De Raad voor Cultuur gaat minister Bussemaker (OCW) adviseren over de invulling van de laatste twee plekken in de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 (BIS). Vandaag heeft de raad de adviesaanvraag van de minister ontvangen, op maandag 15 augustus a.s. zal hij zijn advies uitbrengen.

  Verder lezen ›

 • Lennart Booij nieuw lid Raad voor Cultuur

  Lennart Booij nieuw lid Raad voor Cultuur

  De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van Lennart Booij tot lid van de Raad voor Cultuur voor een periode van vier jaar. Lennart wordt met ingang van 15 november a.s. raadslid.

  Verder lezen ›

 • Aanvullende aanvraagronde BIS 2017 – 2020

  Op donderdag 19 mei jl. heeft de raad zijn advies over de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 (BIS) overhandigd aan minister Bussemaker (OCW). Er zijn twee plekken nog niet ingevuld in de BIS: één plek voor een presentatie-instelling en één voor een middelgroot theatergezelschap in kernpunt gemeente Utrecht. 

  De minister heeft deze plekken opnieuw opengesteld. Culturele instellingen kunnen tot 11 juli 2016, 17.00 uur, een subsidieaanvraag indienen bij het ministerie van OCW. De raad komt half augustus met zijn advies over de invulling van de twee plekken. Op Prinsjesdag (20 september 2016) maakt de minister bekend welke instellingen deel gaan uitmaken van de BIS.

  Verder lezen ›