De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Nieuws

 • ‘We moeten weten hoe kinderen omgaan met sociale media’

  ‘We moeten weten hoe kinderen omgaan met sociale media’

  Kinderen willen zich online over het algemeen heel verantwoordelijk gedragen. Eerlijkheid en de privacy van anderen zijn belangrijke uitgangspunten bij hun gebruik van sociale media. Maar bij fact checking schiet die verantwoordelijkheid er nog wel eens bij in, zo blijkt uit een onderzoek naar online gedrag waaraan meer dan zesduizend kinderen tussen tien en twaalf jaar meededen. Het onderzoek werd gehouden in het kader van de Week van de Mediawijsheid.

  Verder lezen ›

 • Kabinet onderschrijft ‘De waarde van creativiteit’

  De Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (Awti) hebben in het voorjaar gezamenlijk een verkenning uitgevoerd naar de dynamiek in de creatieve industrie.  Die verkenning vormde de basis voor het gezamenlijke advies De waarde van creativiteit.

  Verder lezen ›

 • Rondetafelgesprekken over arbeidsmarkt in cultuursector

  Rondetafelgesprekken over arbeidsmarkt in cultuursector

  De Sociaal-Economische Raad en de Raad voor Cultuur werken op verzoek van minister Bussemaker (OCW) gezamenlijk aan een analyse van de arbeidsmarkt in de cultuursector. De minister heeft beide raden gevraagd om daarbij in elk geval aandacht te besteden aan de gevolgen van de bezuinigingen voor het aantal vaste krachten, zzp’ers, vrijwilligers en stagiairs in de culturele sector.

  Verder lezen ›

 • Werkbezoek Raad voor Cultuur aan provincie Zeeland

  Werkbezoek Raad voor Cultuur aan provincie Zeeland

  In de Basisinfrastructuur (BIS), is de provincie Zeeland niet meer vertegenwoordigd. Voor de huidige subsidieperiode (2013-2016) viel de laatste BIS-instelling, de Vleeshal uit Middelburg, uit de regeling, omdat de eigen inkomstennorm niet gehaald werd. Zeeland ontvangt uit Den Haag wel rijkssubsidies van het Fonds Podiumkunsten en het Mondriaanfonds.

  Verder lezen ›

 • Nieuwe Mediawet aangenomen in Tweede Kamer

  Afgelopen dinsdag heeft de Tweede Kamer de nieuwe Mediawet van staatssecretaris Dekker aangenomen. Die wet moet leiden naar een toekomstbestendige publieke omroep waarin ‘scherpere keuzes, een sterkere creatieve competitie en meer gezamenlijkheid in het uitvoeren van de publieke taak’ centraal staan.

  Verder lezen ›

 • Werkprogramma 2015 - 2016

  De raad adviseert de regering en het parlement over cultuur- en mediabeleid. Hij doet dat met beleidsadviezen, instellingsadviezen en uitvoeringsadviezen. Ook publiceert de raad verkenningen en analyses waarin de stand van zaken op (specifieke) beleidsterreinen wordt doorgelicht.

  Verder lezen ›

 • Cees Langeveld nieuw lid Raad voor Cultuur

  Cees Langeveld nieuw lid Raad voor Cultuur

  De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van Cees Langeveld tot lid van de Raad voor Cultuur voor een periode van vier jaar. Cees wordt met ingang van 1 augustus raadslid. Hij volgt oud-raadslid Melle Daamen op.

  Verder lezen ›

 • Minister Bussemaker neemt advies ‘Agenda Cultuur’ over

  De Raad voor Cultuur is positief over de brief ‘Ruimte voor cultuur’ waarin minister Bussemaker (OCW) haar cultuurbeleid voor de komende jaren presenteert. De raad ziet zijn eerdere advisering hierover - in Agenda Cultuur 2017-2020 en verder - duidelijk terug in de uitgangspunten van de minister.       

  Verder lezen ›

 • Stedelijke regio’s meer centraal in cultuurbeleid

  Geef stedelijke regio’s een centrale rol in het cultuurbeleid; het zijn de natuurlijke brandpunten in het culturele aanbod. Stedelijke regio’s kunnen rekening houden met de eigen identiteit en inspelen op de samenstelling en behoeften van de bevolking. Zo worden meer maatwerk en onderscheid mogelijk. Dat adviseert de Raad voor Cultuur in Agenda Cultuur 2017-2020 (en verder) dat vandaag is aangeboden aan minister Bussemaker (OCW).

  Verder lezen ›

 • Kabinet neemt advies vaste boekenprijs over

  De vaste boekenprijs blijft voorlopig bestaan; de Wet op de vaste boekenprijs wordt over vier jaar opnieuw geëvalueerd. Dat heeft het kabinet vandaag besloten. Het volgt daarmee het advies van de Raad voor Cultuur uit de zomer van 2014. 

  Verder lezen ›