De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Nieuws

 • Staatssecretaris Dekker volgt raadsadvies ‘De tijd staat open’

  Staatssecretaris Dekker volgt raadsadvies ‘De tijd staat open’

  Staatssecretaris Dekker (OCW) heeft vandaag zijn plannen voor een toekomstbestendige publieke omroep bekendgemaakt. Uit zijn visiebrief Toekomst van het publieke mediabestel blijkt dat de staatssecretaris vrijwel het gehele advies van de Raad voor Cultuur - De tijd staat open (maart 2014) - overneemt. Ook de staatssecretaris vindt dat de publieke mediaorganisaties moeten veranderen om relevant te blijven en invloed te behouden.

  Verder lezen ›

 • Jaarverslag 2013

  Jaarverslag 2013

  Bekijk hier het digitale jaarverslag van de Raad voor Cultuur.

  Verder lezen ›

 • Afsluiting elektronische weg voor Wob-verzoeken

  Met ingang van vrijdag 19 juli 2014 kunnen verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) niet meer via elektronische weg bij de Raad voor Cultuur worden ingediend. De raad heeft dit besloten om zich te beschermen tegen misbruik op grond van de Wob.

  Verder lezen ›

 • Marijke van Hees en Őzkan Gölpinar nieuwe leden Raad voor Cultuur

  De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van Marijke van Hees en Őzkan Gölpinar tot leden van de Raad voor Cultuur voor een periode van vier jaar. Marijke van Hees wordt met ingang van 1 augustus raadslid. De benoeming van Őzkan Gölpinar gaat per 1 december 2014 in. 

  Verder lezen ›

 • Cultuurverkenning: wat zijn belangrijke ontwikkelingen en trends?

  Cultuurverkenning: wat zijn belangrijke ontwikkelingen en trends?

  Ondanks de economische crisis en stevige bezuinigingen is er veel veerkracht in de cultuursector. Maar dat is geen garantie voor de toekomst; de overheden geven vanaf dit jaar gezamenlijk - naar verwachting  - een half miljard euro minder uit aan kunst en cultuur dan in 2011; de verwachte compensatie uit private financiering blijft uit; er dreigen nieuwe gemeentelijke bezuinigingen. En er is meer aan de hand: spelregels en verhoudingen veranderen, technologieën verdringen oude gewoontes, kunstenaars en publiek benaderen elkaar op nieuwe manieren.  

  Verder lezen ›

 • Vredespaleis

  Kamp Westerbork en Vredespaleis op Europese Erfgoedlijst

  Afgelopen dinsdag (8 april) hebben Kamp Westerbork en het Vredespaleis het Europese Erfgoedlabel ontvangen. De uitreiking van het label vond plaats in Brussel.

  Verder lezen ›

 • Tweede evaluatie Wet op de vaste boekenprijs

  In opdracht van minister Bussemaker (OCW) heeft bureau Dialogic, in samenwerking met Bureau APE, de tweede evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs over de periode 2009-2012 uitgevoerd. De minister verzoekt de Raad voor Cultuur te adviseren over de mogelijke beleidsmatige consequenties van deze rapportage. Zij wil het advies in mei 2014 ontvangen.

  Verder lezen ›

 • Raad komt in juni 2014 met brede ‘cultuurverkenning’

  Is er nog voldoende ruimte voor talentontwikkeling en innovatie in de culturele sector? Hoe gaat het met de geografische spreiding, vraag en aanbod van kunst en cultuur in ons land? Wat is de toestand van de regionale journalistiek? Zomaar een paar belangrijke vragen waarover de Raad voor Cultuur zich sinds het najaar van 2013 buigt. De antwoorden volgen in een brede verkenning die de stand van cultureel Nederland opneemt. Deze cultuurverkenning zal in juni verschijnen.

  Verder lezen ›

 • Verhuizing Raad voor Cultuur naar centrum Den Haag

  verhuiskaart

  Verder lezen ›

 • Advies over voorzieningen voor cultuurparticipatie

  De Raad voor Cultuur gaat minister Bussemaker (OCW) adviseren over voorzieningen die cruciaal zijn voor een actieve cultuurparticipatie van burgers. “Als we willen bevorderen dat creativiteit en identiteit ontwikkeld worden dan moeten we ervoor zorgen dat iedere Nederlander de mogelijkheid heeft om zich cultureel te ontplooien”, aldus de minister.

  Verder lezen ›