De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Nieuws

 • Cees Langeveld nieuw lid Raad voor Cultuur

  Cees Langeveld nieuw lid Raad voor Cultuur

  De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van Cees Langeveld tot lid van de Raad voor Cultuur voor een periode van vier jaar. Cees wordt met ingang van 1 augustus raadslid. Hij volgt oud-raadslid Melle Daamen op.

  Verder lezen ›

 • Minister Bussemaker neemt advies ‘Agenda Cultuur’ over

  De Raad voor Cultuur is positief over de brief ‘Ruimte voor cultuur’ waarin minister Bussemaker (OCW) haar cultuurbeleid voor de komende jaren presenteert. De raad ziet zijn eerdere advisering hierover - in Agenda Cultuur 2017-2020 en verder - duidelijk terug in de uitgangspunten van de minister.       

  Verder lezen ›

 • Stedelijke regio’s meer centraal in cultuurbeleid

  Geef stedelijke regio’s een centrale rol in het cultuurbeleid; het zijn de natuurlijke brandpunten in het culturele aanbod. Stedelijke regio’s kunnen rekening houden met de eigen identiteit en inspelen op de samenstelling en behoeften van de bevolking. Zo worden meer maatwerk en onderscheid mogelijk. Dat adviseert de Raad voor Cultuur in Agenda Cultuur 2017-2020 (en verder) dat vandaag is aangeboden aan minister Bussemaker (OCW).

  Verder lezen ›

 • Kabinet neemt advies vaste boekenprijs over

  De vaste boekenprijs blijft voorlopig bestaan; de Wet op de vaste boekenprijs wordt over vier jaar opnieuw geëvalueerd. Dat heeft het kabinet vandaag besloten. Het volgt daarmee het advies van de Raad voor Cultuur uit de zomer van 2014. 

  Verder lezen ›

 • Debat over de vaste boekenprijs

  Debat over de vaste boekenprijs

  Op maandag 16 maart 2015 organiseren de Raad voor Cultuur en de Boekmanstichting een debat over de vaste boekenprijs: onmisbaar of onzinnig?

  Verder lezen ›

 • Cultuurdebat Maastricht: kies voor de stad

  Cultuurdebat Maastricht: kies voor de stad

  De straten van Maastricht zijn sprookjesachtig verlicht op deze winterse avond. Op de koude kasseien is niemand te zien. Maar in de Van Eyck Academie, broedplaats voor kruisbestuiving en experiment, brandt er nog licht. Het is druk binnen. Kunstenaars, bestuurders, politici, onderwijzers en ondernemers zoeken een plekje op stoelen en trappen. Hopend op een vurig debat over De Cultuurverkenning van de Raad voor Cultuur, op uitnodiging van de gemeente Maastricht, Van Eyck Academie en de Raad voor Cultuur.

  Verder lezen ›

 • Debat in Arnhem: Wat is het verdienmodel van gratis?

  Arnhem, 14 oktober 2014. Op de houten trappen van De Rozet verzamelt tout cultureel Gelderland zich voor het tweede debat over De Cultuurverkenning.

  Verder lezen ›

 • Staatssecretaris Dekker volgt raadsadvies ‘De tijd staat open’

  Staatssecretaris Dekker volgt raadsadvies ‘De tijd staat open’

  Staatssecretaris Dekker (OCW) heeft vandaag zijn plannen voor een toekomstbestendige publieke omroep bekendgemaakt. Uit zijn visiebrief Toekomst van het publieke mediabestel blijkt dat de staatssecretaris vrijwel het gehele advies van de Raad voor Cultuur - De tijd staat open (maart 2014) - overneemt. Ook de staatssecretaris vindt dat de publieke mediaorganisaties moeten veranderen om relevant te blijven en invloed te behouden.

  Verder lezen ›

 • Jaarverslag 2013

  Jaarverslag 2013

  Bekijk hier het digitale jaarverslag van de Raad voor Cultuur.

  Verder lezen ›

 • Afsluiting elektronische weg voor Wob-verzoeken

  Met ingang van vrijdag 19 juli 2014 kunnen verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) niet meer via elektronische weg bij de Raad voor Cultuur worden ingediend. De raad heeft dit besloten om zich te beschermen tegen misbruik op grond van de Wob.

  Verder lezen ›