De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Nieuws

 • Raad komt in juni 2014 met brede ‘cultuurverkenning’

  Is er nog voldoende ruimte voor talentontwikkeling en innovatie in de culturele sector? Hoe gaat het met de geografische spreiding, vraag en aanbod van kunst en cultuur in ons land? Wat is de toestand van de regionale journalistiek? Zomaar een paar belangrijke vragen waarover de Raad voor Cultuur zich sinds het najaar van 2013 buigt. De antwoorden volgen in een brede verkenning die de stand van cultureel Nederland opneemt. Deze cultuurverkenning zal in juni verschijnen.

  Verder lezen ›

 • Verhuizing Raad voor Cultuur naar centrum Den Haag

  verhuiskaart

  Verder lezen ›

 • Advies over voorzieningen voor cultuurparticipatie

  De Raad voor Cultuur gaat minister Bussemaker (OCW) adviseren over voorzieningen die cruciaal zijn voor een actieve cultuurparticipatie van burgers. “Als we willen bevorderen dat creativiteit en identiteit ontwikkeld worden dan moeten we ervoor zorgen dat iedere Nederlander de mogelijkheid heeft om zich cultureel te ontplooien”, aldus de minister.

  Verder lezen ›

 • Raad adviseert over toekomst publieke omroep

  Staatssecretaris Sander Dekker (Media) laat een toekomstverkenning naar het publieke mediabestel uitvoeren door de Raad voor Cultuur. Dat schrijft hij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris wil van de raad onder meer weten hoe het onderscheidende karakter van de publieke omroep kan worden gewaarborgd en op welke manier de publieke omroep speciale aandacht kan besteden aan culturele en levensbeschouwelijke programma’s. De raad gaat verder ook onderzoeken hoe de publieke omroep moet omgaan met nieuwe media en mobiele diensten en hoe de onafhankelijkheid ten opzicht van de overheid kan worden gegarandeerd.

  Verder lezen ›

 • Nederlandse cultuur prominenter op Franse podia

  De Nederlandse ambassade in Parijs gaat een sleutelrol spelen in de vormgeving van de culturele relaties met Frankrijk. Omdat de subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan het Institut Néerlandais wordt stopgezet, neemt de ambassade deze rol van het instituut over. In zijn advies aan minister Timmermans van Buitenlandse Zaken schrijft de Raad voor Cultuur dat de ambassade zich vooral moet inspannen om Nederlandse kunstenaars en culturele instellingen toegang te verlenen tot Franse podia die ertoe doen. 

  Verder lezen ›

 • Nieuw in 2013: Domeincommissies en kring van adviseurs

  De Raad voor Cultuur wil adviezen maken met visie en durf; adviezen die een verschil maken en bijdragen aan een rijk cultureel leven. Ook wil de raad zijn subsidieadvisering in het kader van de culturele basisinfrastructuur en zijn uitvoeringsadvisering zorgvuldig en met kennis van zaken blijven uitvoeren. Omdat de raad te maken heeft met forse kortingen op zijn budget, heeft hij gezocht naar een flexibeler en doelmatiger werkwijze.

  Verder lezen ›

 • Commissie buigt zich over particulier cultureel erfgoed

  Minister Van Engelshoven heeft de Raad voor Cultuur gevraagd een onafhankelijke commissie in te stellen die zich gaat buigen over de bescherming van waardevol cultureel erfgoed in particulier, Nederlands bezit. De commissie gaat onderzoeken of de aanwijzingscriteria voor de lijst met beschermd erfgoed nog adequaat  zijn. De commissie wordt voorgezeten door Alexander Pechtold.

  Verder lezen ›