De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Raad werkt aan ongevraagd advies toekomst omroepbestel

De Raad voor Cultuur werkt deze zomer aan een ongevraagd advies aan minister Slob (Media). Hiermee reageert de raad op zijn brief over de toekomst van het  omroepbestel.

De minister stelt in zijn brief maatregelen voor die tot een ‘relevant en toekomstbestendig, publiek omroepbestel’ moeten leiden. De raad heeft de afgelopen jaren verschillende media-adviezen uitgebracht met aanbevelingen die hetzelfde doel nastreven: ‘De tijd staat open’ (2014) en ‘Zicht op zoveel meer’ (2018). De raad beziet de voorstellen van de minister in het licht van deze adviezen.

De raad streeft ernaar zijn advies vóór het kamerdebat over media op woensdag 11 september a.s. uit te brengen.

Klik hier voor ‘De tijd staat open’

Klik hier voor ‘Zicht op zo veel meer’

Klik hier voor de brief van de minister

‹ VorigeVolgende ›