De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Opvolging Kees Weeda

In juli van dit jaar bereikt Kees Weeda, algemeen secretaris van de Raad voor Cultuur, de pensioengerechtigde leeftijd. Zijn opvolger is Jeroen Bartelse. Jeroen Bartelse was hiervoor directeur van de Interdepartementale Programmadirectie Kennis en Innovatie. Op 9 mei heeft Kees Weeda zijn (eind)verantwoordelijkheid formeel aan hem overgedragen.