De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Presentatie sectoradvies Theater

Presentatie sectoradvies Theater

Op vrijdag 16 februari 2018 presenteert de raad zijn advies over de theatersector. Tijdens de bijeenkomst in Stadsschouwburg Utrecht geven we eerst een toelichting op ons advies, daarna gaan we met experts uit de theatersector in gesprek.

In drie panelgesprekken (over flexibiliteit & maatwerk, een inclusief theaterbestel, worteling & profilering) zal er dan dieper op het advies worden ingegaan.

Waar: Stadsschouwburg Utrecht, Lucasbolwerk 24, 3512 EJ Utrecht

Wanneer: vrijdag 16 februari 2018 van 16.00 uur tot 17.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur). Na afloop is er een borrel.

Als u bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn, dan graag uiterlijk maandag 12 februari a.s. een e-mail sturen naar secretariaat@cultuur.nl