De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Raad voor Cultuur zoekt commissieleden

Per 1 mei 2015 loopt de zittingstermijn van een aantal leden van drie domeincommissies af. Het gaat om de commissies voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Architectuur (BKVA), Erfgoed en Media. In elk van deze domeincommissies ontstaan per 1 mei 2015 twee vacatures. 

De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen. 

De raad wil adviezen maken met visie en durf; adviezen die een verschil maken en bijdragen aan een rijk cultureel leven. Het werk van commissieleden en adviseurs is daarvoor van wezenlijk belang. Hun bijdragen liggen aan de basis van de adviezen van de raad.

De raad laat zich daarvoor bijstaan door vier domeincommissies en een kring van adviseurs. Meer informatie over de werkwijze van de raad kunt u vinden in het document Raad voor Cultuur: positie en werkwijze 2013 – 2017.

Per 1 mei 2015 loopt de zittingstermijn van een aantal leden van drie domeincommissies af. Het gaat om de commissies voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Architectuur (BKVA), Erfgoed en Media.In elk van deze domeincommissies ontstaan per 1 mei 2015 twee vacatures.

Elke domeincommissie bestaat uit vijf tot zeven leden, het voorzitterschap ervan rouleert. De commissieleden worden, op voordracht van de raad, door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor een periode van vier jaar benoemd.

De domeincommissies moeten zorgen voor voldoende kennis van zaken in de boezem van de raad, voor voeling met het veld en voor bewaking van de continuïteit en consistentie van de advisering binnen de raad.

Lees hier de vacaturetekst