De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Vacature lid Raad voor Cultuur

In de Raad voor Cultuur ontstaat per 1 juni 2015 een vacature. Gelet op de huidige samenstelling van de raad wordt er gezocht naar een persoon met brede kennis en ervaring op het terrein van podiumkunsten.

Het selectieproces wordt uitgevoerd door een onafhankelijke benoemingenadviescommissie. Het nieuwe raadslid zal worden benoemd door de Kroon, voor een periode van vier jaar. Belangstellenden kunnen reageren tot uiterlijk 6 april 2015.

Lees hier de vacaturetekst.