De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Werkprogramma 2015 - 2016

De raad adviseert de regering en het parlement over cultuur- en mediabeleid. Hij doet dat met beleidsadviezen, instellingsadviezen en uitvoeringsadviezen. Ook publiceert de raad verkenningen en analyses waarin de stand van zaken op (specifieke) beleidsterreinen wordt doorgelicht.

Het eerste hoofdstuk van het werkprogramma beschrijft de positie, visie en werkwijze van de raad. In hoofdstuk 2 zijn de te verwachten adviezen opgenomen voor de periode juli 2015 – december 2016. De samenstelling van de raad, zijn commissies, kring van adviseurs en medewerkers is opgenomen in hoofdstuk 3.

De raad is omgevormd tot een netwerk­organisatie: daarin werken raadsleden en medewerkers samen met een kring van adviseurs en commissieleden, die hun kennis en ervaring inzetten voor het advieswerk van de raad. Debat en discussie zijn daarmee een vast onderdeel van de uitvoering van ons werkprogramma.  Met de inzet van deze zeer gevarieerde groep mensen streven wij naar kwalitatief hoogwaardige en leesbare adviezen, die bijdragen aan een rijk cultureel leven, richting geven aan het cultuurbeleid en het culturele veld uitdagen en aanmoedigen.

Dit werkprogramma is tot stand gekomen in overleg met het ministerie van OCW dat verantwoordelijk is voor het cultuur- en mediabeleid.

Lees hier het werkprogramma 2015 - 2016.

‹ VorigeVolgende ›