De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Voorzitter Raad voor Cultuur legt functie neer

Els Swaab legt haar functie als voorzitter van de Raad voor Cultuur neer. Directe aanleiding voor haar vertrek zijn de bezuinigingsplannen van staatssecretaris Zijlstra (Cultuur) die gistermiddag door de Tweede Kamer zijn aangenomen. Ook de commissie Podiumkunsten en enkele leden van andere adviescommissies van de Raad leggen hun lidmaatschap neer.

Swaab neemt ‘met pijn in het hart’ afscheid. “De culturele wereld is mij zeer dierbaar. Door de keuzes die dit kabinet maakt, wordt de schade die de bezuinigingen veroorzaken groter dan noodzakelijk is. Dat is voor mij niet aanvaardbaar. Ik wil geen leidinggeven aan het tot stand komen van subsidieadviezen voor instellingen, waarbij dit kabinetsbeleid het uitgangspunt is”.

De leden van de Raad voor Cultuur maken zich ook grote zorgen over de toekomst van het culturele leven in Nederland. Zij hebben begrip voor de beslissing van Swaab maar treden niet af, in de overtuiging dat er nu meer dan ooit een onafhankelijk en deskundig adviesorgaan in de cultuursector nodig is. De raadsleden roepen de staatssecretaris op om op korte termijn met elkaar te spreken over de onderlinge verstandhouding in de toekomst.