De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Audiovisuele sector

De Nederlandse audiovisuele sector (AV) staat op dit moment voor een reeks uitdagingen, zoals het fundamenteel veranderde kijkgedrag door bijvoorbeeld (mobiel) internet, nieuwe distributievormen, nieuwe producenten op de markt van multinationals en het vervagen van grenzen tussen de van oudsher gescheiden AV-disciplines.

Het huidige AV-beleid kwam tot stand in een volstrekt ander medialandschap. Mogelijk sluit dit beleid niet meer aan bij de huidige situatie en zijn er kansen om het Nederlandse AV-product te versterken. Minister Bussemaker (OCW) vraagt de raad om duiding te geven aan trends en ontwikkelingen in de AV-sector en te adviseren over mogelijke beleidswijzigingen. Zij verzoekt de raad hierbij in te gaan op de volgende onderzoeksvragen:   

  • Wat is er nodig om pluriforme en kwalitatief hoogstaande Nederlandse culturele audiovisuele content te stimuleren, gezien het veranderende medialandschap?
  • Wat is er nodig om te zorgen dat deze content toegankelijk is en het publiek bereikt, ook internationaal?

 De minister wil het advies voor de zomer van 2017 ontvangen.

Lees hier de adviesaanvraag