De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Concessiebeleidsplan Regionale Publieke Omroep

Voor de eerste keer heeft de Regionale Publieke Omroep (RPO) een concessiebeleidsplan gemaakt, waarin wordt beschreven hoe de publieke mediataken op regionaal niveau worden uitgevoerd.

Staatssecretaris Dekker (Media) heeft de Raad voor Cultuur gevraagd een advies uit te brengen over dit plan. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn onder meer de mate waarin het plan bijdraagt aan de journalistiek in de regio en de toekomstbestendigheid van de regionale, publieke media-instellingen. Ook vraagt de staatssecretaris om in te gaan op de samenwerking met andere partijen, maar óók op de onderlinge samenwerking tussen de regionale, publieke media-instellingen en de rol van RPO daarbij. 

De staatssecretaris wil het advies uiterlijk 29 september 2017 ontvangen.

Lees hier de adviesaanvraag