De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Adviesaanvraag over erfgoedbeleid

Diverse transitieopgaven (rondom klimaat, energie en bevolking) zullen de fysieke leefomgeving sterk gaan beïnvloeden. Toch is nog niet altijd goed te overzien wat de aard van deze transities is, welke impact ze zullen hebben op ons cultureel erfgoed, en welke strategieën en instrumenten er nodig zijn voor de toekomst.

Minister Bussemaker heeft de Raad voor Cultuur gevraagd om - samen met de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur - een advies uit te brengen over toekomstbestendig erfgoedbeleid. Het gezamenlijke advies dient als ondersteuning van ‘Erfgoed Telt’: dit beleidstraject bij het ministerie van OCW is gericht op de herziening van het erfgoedbeleid en het financiële stelsel van (onroerend) erfgoed.

De minister wil dat de raden onder meer in gaan op de volgende vragen:

  • Welke transitieopgaven zijn het meest urgent in relatie tot het onroerend cultureel erfgoed in de leefomgeving?; Welke effecten hebben deze transitieopgaven en is het huidige erfgoedbeleid (zowel object- als gebiedsgericht) voldoende toekomstbestendig?; Welke taak- en rolverdeling van overheden en andere partijen in de erfgoedsector hoort daarbij?

De minister wil het advies begin januari 2018 ontvangen. 

Lees hier de adviesaanvraag.