De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Erfgoed

Archieven

De maatschappelijke functie van openbare archieven is de dynamiek tussen drie polen: geheugen, herinnering en geweten. Het geheugen heeft de functie om informatie te behouden; de herinnering en het geweten zijn de erfgoedfunctie van archieven. Die twee laatste functies gaan niet over het verleden, maar over onszelf: bij wie we willen horen en wat is onze plaats in de wereld. De geheugenfunctie van archieven vertelt iets aan ons: het begrip van het verleden - ook van het recente verleden - staat centraal. De informatiemaatschappij maakt het steeds duidelijker hoe belangrijk de rol van archieven kan zijn. Steeds meer digitaal geboren archieven worden aan de archiefinstellingen aangeboden. Alle betrokken overheidslagen zullen gezamenlijk moeten optrekken om het eerder gesignaleerde informatie-infarct te verhelpen.

Musea

Musea verwerven en beheren collecties, maar hun actuele bestaansrecht ontlenen ze aan wat ze daarmee doen. Verreweg de belangrijkste uitdaging voor musea is de bestendiging en permanente vernieuwing van de banden met de samenleving. Musea verhelderen vanuit historisch en plaatselijk perspectief de ontstaansgeschiedenis en continuïteit van een samenleving. Daarnaast duiden ze de betekenis van de hedendaagse, visuele cultuur.

Museumbeleid maakt deel uit van het cultuurbeleid. Het heeft raakvlakken met beleid op het gebied van welzijn, economie, onderwijs en wetenschap. Museumbeleid moet niet alleen gericht zijn op instandhouding van het instituut museum, hoeveel intrinsieke waarde dat ook heeft. De raad wil zich op dit beleidsterrein profileren als strategisch adviseur.