De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Amsterdam, Jan van Eijckstraat 47a

Aanwijzing commandopost BB Jan van Eijckstraat 47a, Amsterdam (gemeente Amsterdam)

De commandopost werd gebouwd in combinatie met de bouw van de school erboven door de architecten C. de Geus en C. van der Bom. Het was het zenuwcentrum van de BB en stond in directe verbinding met het Verbindingscentrum onder het Amsterdamse stadhuis. De commandopost vormde een belangrijke schakel in de hiërarchische organisatie van de BB die ressorteerde onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De bunker is een kenmerkend verdedigingsbouwwerk uit de periode van de Koude Oorlog en is als zodanig nog goed herkenbaar.