De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Amsterdam, Rokin 75-79

Aanwijzing kantoorgebouw,
Rokin 75-79, Amsterdam (gemeente Amsterdam)

Kantoorgebouw voorzien van portierswoning, kantoorruimten en monsterzalen. Het gebouw is gebouwd naar een ontwerp van Gerrit van Arkel uit 1912 voor de tabaksfirma RH. Manus. Begin jaren zestig is het bouwwerk ingrijpend verbouwd door de Amsterdamse architect Piet Zandstra. De oorspronkelijke gevel van Van Arkel is redelijk intact gebleven. Van het interieur resteert niets meer.