De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Groningen, Beijumerweg 19

Afvoering archeologisch monument Kapel, Beijumerweg 19, Groningen (gemeente Groningen)

De kapel is tijdens het onderzoek dat in mei 2008 heeft plaatsgevonden op het terrein niet aangetroffen. Of de kapel er daadwerkelijk gestaan heeft is niet bekend, omdat de gegevens in het dossier niet de kapel in Beijum betreffen, maar een andere kapel of kerk, namelijk die in Bedum is aangetroffen.