De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Professionele Organisaties voor Monumentenbehoud

Op grond van artikel 34, eerste lid, van de Subsidieregeling instandhouding monumenten adviseert de Raad voor Cultuur over aanvragen tot aanwijzing als professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM). Een vaste uitvoeringscommissie van de raad bereidt de adviezen voor.

Lees hier de Subsidieregeling instandhouding monumenten

Lees hier de wijziging van de Subsidieregeling instandhouding monumenten

Lees hier de werkwijze van de raad

Zie ook