De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Adviezen

De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het gebied van kunst, cultuur en media. De raad adviseert, zowel gevraagd als ongevraagd, over het cultuurbeleid in Nederland. Meestal brengt de raad advies uit op verzoek van de minister van Cultuur. 

Daarnaast geeft de raad ook zogenoemde 'uitvoeringsadviezen'. Dit zijn adviezen over de aanwijzing van beschermde stads- en dorpsgezichten; over aanvragen tot aanwijzing als professionele organisatie voor monumentenbehoud en over voorwerpen en verzamelingen die van bijzondere, cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis zijn.

Vanaf 1 juli 2016 heeft de raad zijn taken op het gebied van de aanwijzing en afvoering van rijksmonumenten overgedragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Adviesaanvragen die onder de oude regelgeving zijn ingediend, worden nog door de raad afgehandeld. Datzelfde geldt voor de uitvoeringstaken die voortvloeien uit de Wet tot behoud van cultuurbezit.

 • Agenda Cultuur 2017-2020 (en verder)

  - Beleidsadvies

  In de zomer van 2014 publiceerde de Raad voor Cultuur ‘De Cultuurverkenning’. 

  Lees meer...
 • De waarde van creativiteit

  - Beleidsadvies

  De Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (Awti) hebben gezamenlijk een verkenning uitgevoerd naar de dynamiek in de creatieve industrie.  

  Lees meer...
 • Nederlandse kandidaat Europees Erfgoedlabel

  - Beleidsadvies

  De gemeente Heerlen heeft  het herdenkingsjaar van de mijnen (M2015) aangegrepen om een aanvraag in te dienen voor het Europese Erfgoedlabel. Het idee hierachter is om SCHUNK*, in combinatie met Huis de Luijff,  een centrale rol te laten vervullen in het verhaal van de Euregionale mijnenstreek.

  Lees meer...
 • Huis Doorn

  - Beleidsadvies

  Voor de nationale voorselectie voor het Europese Erfgoedlabel heeft zich slechts één locatie aangemeld: Huis Doorn - Paviljoen Nederland en de Eerste Wereldoorlog.

  Lees meer...
 • De tijd staat open

  - Beleidsadvies

  De staatssecretaris heeft de Raad verzocht een verkenning te maken van de
  toekomst van het publieke mediabestel en in het bijzonder de positie van de publieke
  omroep in het veranderende mediabestel. De doelstelling van het mediabeleid van de
  overheid is het waarborgen van een onafhankelijk, gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig
  media-aanbod dat toegankelijk is voor alle lagen van de bevolking ...  Lees meer...
 • Vaste boekenprijs voorlopig handhaven

  - Beleidsadvies

  De raad adviseert de Wet op de vaste boekenprijs voorlopig te handhaven voor een periode van vier jaar. Door de huidige economische omstandigheden vindt de raad afschaffing op korte termijn niet verantwoord. Vanwege het grote culturele en maatschappelijke belang moet een brede beschikbaarheid en verscheidenheid van boeken zijn gegarandeerd. 

  Lees meer...
 • Omroeperkenningen 2016 – 2020

  - Beleidsadvies

  Op 1 januari 2016 eindigt de vijfjarige erkenning van de huidige omroepverenigingen. Staatssecretaris Dekker (OCW) heeft de Raad voor Cultuur gevraagd de aanvragen voor een nieuwe erkenning te beoordelen. 

  Lees meer...
 • De Cultuurverkenning

  - Beleidsadvies

  Hoe beïnvloeden de ontwikkelingen in de samenleving het culturele leven? Wat doen de makers en hoe gedraagt het publiek zich? De Raad voor Cultuur schetst in De Cultuurverkenning een beeld van cultureel Nederland. Hij beschrijft daarin een aantal trends waarmee de cultuursector serieus rekening moet houden.

  Lees meer...
 • Advies LKCA

  - Instellingsadvies

  In het advies Slagen in Cultuur (mei 2012) heeft de raad een aantal instellingen een positief subsidieadvies gegeven onder de voorwaarde dat zij een aanvullend plan zouden indienen. 

  Lees meer...
 • Raad positief over Erfgoedwet

  - Beleidsadvies

  In Ontgrenzen en verbinden:naar een nieuw museaal bestel heeft de raad gepleit voor één integrale Erfgoedwet waarin ook de (rijks)musea een plaats kunnen krijgen. Vervolgens heeft minister Bussemaker (OCW) in haar museumbrief Samen werken, samen sterker (zomer 2013) toegezegd dit advies van de raad over te nemen en de bescherming van collecties van nationaal belang te gaan regelen in de toekomstige Erfgoedwet.

  Lees meer...