De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Adviezen

De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het gebied van kunst, cultuur en media. De raad adviseert, zowel gevraagd als ongevraagd, over het cultuurbeleid in Nederland. Meestal brengt de raad advies uit op verzoek van de minister van Cultuur. 

Daarnaast geeft de raad ook zogenoemde 'uitvoeringsadviezen'. Dit zijn adviezen over de aanwijzing van beschermde stads- en dorpsgezichten; over aanvragen tot aanwijzing als professionele organisatie voor monumentenbehoud en over voorwerpen en verzamelingen die van bijzondere, cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis zijn.

Vanaf 1 juli 2016 heeft de raad zijn taken op het gebied van de aanwijzing en afvoering van rijksmonumenten overgedragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Adviesaanvragen die onder de oude regelgeving zijn ingediend, worden nog door de raad afgehandeld. Datzelfde geldt voor de uitvoeringstaken die voortvloeien uit de Wet tot behoud van cultuurbezit.

 • Slagen in Cultuur 2

  - Instellingsadvies

  Alle aanvullende adviezen n.a.v. Slagen in Cultuur.

  Lees meer...
 • Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren!

  - Beleidsadvies

  Ontwikkel een referentiekader cultuureducatie, bevorder de deskundigheid op school en stel de culturele infrastructuur meer in dienst van de scholen. Volgens de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur zijn dit noodzakelijke maatregelen die ervoor moeten zorgen dat cultuureducatie in het hart van het onderwijs terechtkomt. Zo krijgen de scholen de touwtjes in handen bij het onderwijzen van kunst en cultuur. Dit schrijven deze raden in hun gezamenlijke advies Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren! dat vanochtend is aangeboden aan demissionair staatssecretaris Zijlstra (OCW).

  Lees meer...
 • Advies Europees Erfgoedlabel

  - Beleidsadvies

  De Raad voor Cultuur heeft een advies uitgebracht over de keuze van aansprekende thema’s voor Nederlandse deelname aan het Europese Erfgoedlabel. Het doel hiervan is om via plaatsen van herinnering het bewustzijn te vergroten voor onder meer gedeelde waarden en de bijdrage die de afzonderlijke lidstaten aan het verenigd Europa hebben geleverd.

  Lees meer...
 • Advies conceptwijziging archiefbesluit

  - Beleidsadvies
  Lees meer...
 • Voor Media en Cultuur

  - Beleidsadvies
  Lees meer...
 • Tryater

  - Instellingsadvies

  advies Tryater 2013-2016

  Lees meer...
 • Toneelgroep Oostpool

  - Instellingsadvies

  advies Toneelgroep Oostpool 2013-2016

  Lees meer...
 • Toneelgroep Maastricht

  - Instellingsadvies

  advies Toneelgroep Maastricht 2013-2016

  Lees meer...
 • Toneelgroep Amsterdam

  - Instellingsadvies

  advies Toneelgroep Amsterdam 2013-2016

  Lees meer...
 • Ro Theater

  - Instellingsadvies

  advies Ro Theater 2013-2016

  Lees meer...