De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Beleidsplan 2016-2020 Beeld en Geluid

Beeld en Geluid is Nederlands belangrijkste organisatie op het gebied van archivering en ontsluiting van audiovisueel materiaal. Bij zo’n organisatie passen hoge ambities, waarin prioriteiten moeten worden aangebracht. Juist in een tijd waarin vele instellingen in het media-, cultureel of erfgoeddomein geen digitaliseringsbudget hebben, is het van belang dat er heldere keuzes worden gemaakt.  

Dat schrijft de raad in zijn advies over het beleidsplan 2016-2020 van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. De raad doet daarin diverse aanbevelingen, zoals: 

  • Beeld en Geluid functioneert als hét archief voor de publieke omroep. Toch houden individuele omroepen er nog eigen (kostbare) archieven op na. Dit is ongewenst. De raad adviseert staatssecretaris Dekker (Media) hierover met de omroepen in gesprek te gaan.
  • Volgens de Mediawet hoeft de landelijke publieke omroep niet - zoals de regionale omroep - zijn materiaal ter beschikking te stellen aan Beeld en Geluid, voor gebruik door andere publieke media-instellingen. De raad adviseert dit wettelijke onderscheid op te heffen. 
  • De raad adviseert om Beeld en Geluid ook de begroting te laten opnemen in het beleidsplan. Wanneer de kosten van de diverse activiteiten inzichtelijk zijn, krijgt de beoordelaar van het plan een beter en completer beeld van de activiteiten en de financiële prioriteiten.