De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

De tijd staat open

De staatssecretaris heeft de Raad verzocht een verkenning te maken van de
toekomst van het publieke mediabestel en in het bijzonder de positie van de publieke
omroep in het veranderende mediabestel. De doelstelling van het mediabeleid van de
overheid is het waarborgen van een onafhankelijk, gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig
media-aanbod dat toegankelijk is voor alle lagen van de bevolking ...