De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Netwerken van betekenis. Netwerken in digitale cultuur en media

Netwerken van betekenis. Netwerken in digitale cultuur en media