De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Regionale Publieke Omroep

De Regionale Publieke Omroep (RPO) heeft zijn eerste concessiebeleidsplan (CBP) gemaakt. Staatssecretaris Dekker (Media) heeft de raad gevraagd hierover te adviseren. In het CBP beschrijft de RPO hoe de publieke mediaopdracht tot 2025 op regionaal niveau wordt uitgevoerd. Uit het plan spreekt ambitie en dat waardeert de raad. Maar net als andere media moeten regionale omroepen, onder invloed van het snel veranderende mediagebruik en -aanbod, hun functie en taken opnieuw definiëren. Een heldere analyse en daarop gebaseerde visie op deze trends en ontwikkelingen mist de raad nog in het ingediende concessiebeleidsplan.

De raad vindt het van groot belang dat een regionale publieke omroep doordringt tot in de haarvaten van de samenleving. Daarvoor zijn niet de provincies, maar streken en lokale gemeenschappen het aangewezen bedieningsgebied. Omdat verschraling van het informatieaanbod op lokaal niveau dreigt, pleit de raad ervoor dat de RPO meer samenwerking zoekt met lokale mediapartijen en - initiatieven zoals lokale omroepen en dagbladen.

De raad adviseert de staatsecretaris de RPO te vragen een aangepast beleidsplan in te dienen, waarin onder meer duidelijker wordt beschreven wat de organisatie gaat doen op het gebied van non-lineaire mediaproductie. Ook adviseert hij de RPO opdracht te geven regionale omroepen te ontwikkelen tot streekomroepen, waarbij de provinciale grenzen worden losgelaten.