De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Aanvullende plannen BIS-instellingen

Minister Bussemaker heeft de raad verzocht om een reactie te geven op de aanvullende plannen van een aantal instellingen in de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 (BIS) dat nog niet aan alle subsidievoorwaarden heeft voldaan. De raad gaat in zijn briefadvies concreet in op de plannen van het Nederlands Openluchtmuseum en Slot Loevestein.

Daarnaast heeft de raad nadere informatie ontvangen over een aantal BIS-instellingen, na aanleiding van eerdere raadsadviezen over hun subsidieaanvraag. Het gaat om Het Scheepvaartmuseum, Het Nieuwe Instituut, Cinekid, Het Literatuurmuseum, het Metropole Orkest en philharmonie zuidnederland. De minister heeft de raad gevraagd of de informatie over deze instellingen aanleiding geeft tot richtinggevende aandachtspunten. Dat is alleen het geval bij philharmonie zuidnederland.