De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Agenda Cultuur 2017-2020 (en verder)

In de zomer van 2014 publiceerde de Raad voor Cultuur ‘De Cultuurverkenning’. 

In deze publicatie schetst hij trends en ontwikkelingen in de Nederlandse cultuursector en stelt hij vast dat het cultuurbeleid voor een aantal fundamentele uitdagingen staat.

In ‘Agenda Cultuur’ adviseert de raad minister Bussemaker (OCW) over de hoofdlijnen van het cultuurbeleid. Niet alleen voor de beleidsperiode 2017 - 2020, de raad kijkt ook verder vooruit.