De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Meedoen is de kunst

Steeds minder kinderen, jongeren en ouderen volgen in hun vrije tijd muziek- , schilder- of toneellessen. Zij moeten bovendien vaker op zoek naar andere locaties om hun passie te kunnen uitoefenen.

Door bezuinigingen bij gemeenten en provincies blijft de deur van lokale, gesubsidieerde voorzieningen voor hen gesloten. Dit schrijft de Raad voor Cultuur in zijn advies Meedoen is de kunst. De raad ziet ook kansen voor verbeteringen. Die zijn hard nodig, want cultuurparticipatie leert ons belangrijke vaardigheden voor de 21e eeuw en versterkt het creatieve hart van ons land.   

Lees hier het persbericht.

Kijk hier voor de reactie van OCW op facebook.

Kijk hier voor de reactie van VNG op vng.nl.

Lees hier de reactie van de Federatie Cultuur op het advies.

Lees hier de reactie van de Raad van Twaalf.

Lees hier de verslagen van de regiobijeenkomsten georganiseerd door LKCA, VNG, OCW en de raad.

Bekijk hier de speech van raadslid Caroline Nevejan tijdens het Congres 'Routekaart voor Cultuureducatie', Kunstconnectie op 23 april 2014 in Cultuur Kwartier Sneek.