De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Anne Hoogewoning

Anne Hoogewoning studeerde architectuurgeschiedenis (UvA) en cultureel erfgoed (Reinwardt Academie). Samen met Bonnie Dumanaw vormt ze AB Cultural Producers dat zich richt op het ontwikkelen en zichtbaar maken van het werk van kunstenaars, vormgevers en architecten. Daarnaast is ze theoriedocent bij de Master Interieurarchitectuur van de KABK en onderzoeker op het gebied van architectuur en vormgeving. Ze is ruim tien jaar werkzaam geweest als coördinator vormgeving en bouwkunst bij het voormalige Fonds BKVB (nu Mondriaan Fonds) en één jaar bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Hoogewoning vervult bestuursfuncties bij Stichting Het Van Doesburghuis en Stichting ArchiNed.