De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Anouk Leeuwerink

Anouk Leeuwerink studeerde Theaterwetenschap aan de Universiteit Utrecht en de University of Canterbury in Engeland. Ze was hoofdredacteur van Theaterkrant.nl, adjunct-hoofdredacteur van vakblad Theatermaker en coach bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Momenteel werkt ze als zelfstandig beleidsadviseur en theaterredacteur. 

Anouk schreef de sectoranalyse ‘Theater en dans in Utrecht’ bij adviesbureau Berenschot, is secretaris van de visitatiecommissie Cultuurnota 2017-2020 van de gemeente Utrecht en neemt deel aan LinC Utrecht (Leiderschap in Cultuur).