De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Artwell Cain

Artwell Cain is cultureel antropoloog. Hij is directeur van Institute of Cultural Heritage & Knowledge. Vanaf 2009 tot 2012 was Cain directeur van Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee). In 2007 promoveerde hij aan de Universiteit van Tilburg met een proefschrift over de opwaartse sociale mobiliteit van managers met een etnische minderheidsachtergrond in Nederlandse organisaties. Cain  is vooral werkzaam op het terrein van diversiteitmanagement en gezonde organisaties, Trans-Atlantische slavernij en erfenis, culturele sensitiviteit, identiteitsvorming en de plaats van postkoloniale migranten in Europa.