De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Bregje Maatman

Bregje Maatman voltooide cum laude de studie Theaterwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Zij was tien jaar programmeur van het Chassé Theater in Breda en investeerde in die rol veel in internationalisering. Daarnaast nam zij deel aan adviescommissies bij onder meer het Fonds Podiumkunsten en de VSCD Toneeljury, en zat zij in de programmaraad van de Nederlandse Dansdagen. Momenteel geeft Maatman vanuit haar eigen bureau advies en ondersteuning - op artistiek-inhoudelijk vlak - aan podiumkunstinstellingen.