De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Charl Landvreugd

Charl Landvreugd studeerde Fine Art & History of Art (joint honors) aan de Goldsmiths University in London. Met een Fulbright fellowship vervolgde hij zijn studie met Critical & Curatorial Studies aan Columbia universiteit in New York. Momenteel promoveert hij aan de Royal College of Art in London. Daarnaast is hij research fellow bij het Research Center for Material Culture and  Deviant Practice bij het van Abbemuseum. Zijn praktijk omvat sculpturen, keramiek, video, fotografie, tentoonstellingen en hij schrijft over beeldende kunst. De focus in al zijn werken is het onderzoek naar de productie van Afro-subjectiviteit in het Nederlandse/Europese landschap.