De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Corrie-Christine van der Woude

Corrie-Christine van der Woude is historica en informatiewetenschapper. Zij studeerde aan de Rijksuniversiteit Gent en de Rijksarchiefschool. Zij werkt sinds 2008 voor de gemeente Rotterdam. Van der Woude heeft haar sporen in het archiefwezen verdiend als gemeentearchivaris in Ede en Nijmegen en vervolgens als plaatsvervangend gemeentearchivaris in Rotterdam. In Ede was zij ook hoofd Cultuur.