De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Daniel van der Meer

Daniël van der Meer (1986) studeerde politicologie in Amsterdam en Brussel. Samen met Toine Donk is hij oprichter van literair tijdschrift Das Magazin. Zij organiseerden daarnaast literaire festivals in Amsterdam, Antwerpen, Londen en Berlijn. Van der Meer is ook mede-uitgever van Das Mag, dat via crowdfunding is opgericht.