De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Diana Chin-A-Fat

Diana Chin-A-Fat (1980) studeerde Literatuurwetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Binnen de sectoren amateurkunst en kunsteducatie was Diana onder meer actief als adviseur en artistiek leider. Ze werkt als beleidsadviseur bij de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en richt zich daar met name op cultuurparticipatie, kunsteducatie, visuele kunsten en Letteren. Daarnaast is zij literatuurrecensent voor Algemeen Dagblad en RTV Rijnmond en lid van de Commissie Stadsdichterschap Rotterdam.