De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Dieuwertje Wijsmuller

Dieuwertje Wijsmuller is museologe en gespecialiseerd in afstoting en herbestemming van objecten. Met haar adviesbureau Creative Culture Consultancy richt zij zich op profileren, selecteren en waarderen en – wanneer nodig – afstoten en herbestemmen van collectieonderdelen. Dieuwertje Wijsmuller is medeoprichter van Stichting Onterfd Goed.