De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Ferry Kesselaar

Ferry Kesselaar is sinds 2000 hoofd technologie en ICT bij de NOS en verantwoordelijk voor de volledige digitalisering van de NOS. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring in de wereld van radio, televisie en mediaproductie.