De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Francine van der Wiel

Francine van der Wiel (Krommenie, 1961) studeerde Theaterwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich aan de Universiteit Utrecht in de danswetenschap. Als medewerker van NRC Handelsblad schrijft zij recensies, interviews en achtergrondartikelen over dans. Daarvoor was zij als freelancer werkzaam voor Het Parool. Van der Wiel levert regelmatig bijdragen aan diverse (dans-)tijdschriften. In het verleden maakte zij deel uit van diverse adviesorganen en jury’s, zoals de Amsterdamse Kunstraad, het Amsterdams Fonds voor de Kunst, de jury van de Philip Morris Kunstprijs en de VSCD.