De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Frank Huysmans

Frank Huysmans studeerde sociologie en communicatiewetenschap in Nijmegen. Hij werkte bij het Sociaal en Cultureel Planbureau en is op dit moment bijzonder hoogleraar bibliotheekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Huysmans is ook zelfstandig onderzoeker en adviseur op het terrein van de publieke informatievoorziening bij WareKennis in Den Haag